FORUM'25

 

Πρόσκληση Υποβολής Ελεύθερων Ανακοινώσεων

 

    Η Ελληνική Εταιρεία Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς (ΕΛΕΚΖΣ) με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλεί να συμμετάσχετε παρουσιάζοντας ελεύθερες ανακοινώσεις στο FORUM '25, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το διήμερο  8 & 9 Μαρτίου 2025, στην Αθήνα. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους συναδέλφους, μέλη ή μη της ΕΛΕΚΖΣ, να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα ερευνών, αναδρομικών μελετών ή ενδιαφέροντα κλινικά περιστατικά με τη μορφή προφορικών ή αναρτημένων ανακοινώσεων.

    Το περιεχόμενο των ανακοινώσεων πρέπει να είναι σχετικό με την Ιατρική των Ζώων Συντροφιάς / Ιπποειδών. Οι φοιτητές Κτηνιατρικής μπορούν να συμμετέχουν ως συν-συγγραφείς, αλλά όχι ως ομιλητές στις ελεύθερες ανακοινώσεις ή να εκπροσωπούν τη συγγραφική ομάδα στις αναρτημένες ανακοινώσεις.

    Οι περιλήψεις των ελεύθερων ανακοινώσεων πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. το αργότερο μέχρι 20 Νοεμβρίου 2024, σε αρχείο Word, το όνομα του οποίου θα περιλαμβάνει το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα και δύο-τρεις λέξεις από τον τίτλο (π.χ. «Παπαδόπουλος-Κνησμός στη γάτα»). Μετά την υποβολή της περίληψης και εντός δύο εργάσιμων ημερών, οι συγγραφείς θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της επιτυχούς υποβολής της. Αν δεν ληφθεί τέτοιο μήνυμα, πρέπει να ειδοποιηθεί η γραμματεία του συνεδρίου  ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ). Όλες οι εργασίες θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου και οι συγγραφείς θα ενημερωθούν εγκαίρως για την αποδοχή ή μη της εργασίας τους, για την παρουσίαση της εργασίας τους ως προφορικής ή αναρτημένης ανακοίνωσης και για τυχόν αλλαγές που πρέπει να γίνουν.

Για κάθε εργασία που θα γίνει δεκτή απαιτείται η προεγγραφή τουλάχιστον ενός από τους συγγραφείς στο FORUM'25.

Όλες οι περιλήψεις των ανακοινώσεων που θα γίνουν δεκτές θα δημοσιευτούν στα ηλεκτρονικά Πρακτικά του Συνεδρίου, αλλά και σε ειδική έκδοση του περιοδικού Ιατρική Ζώων Συντροφιάς.

Οδηγίες για τη συγγραφή των περιλήψεων

    Η περίληψη (ελληνική & αγγλική) πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά σε αρχείο Microsoft Word, γραμματοσειρά «TimesNewRoman», μέγεθος γραμματικών στοιχείων 12, διάκενο 1,5 γραμμή, περιθώρια 3,5 εκατοστών από όλες τις πλευρές, πλήρη στοίχιση του κειμένου και με εσοχή στις παραγράφους.

    Το κείμενο της ελληνικής και της αγγλικής περίληψης των αναρτημένων ανακοινώσεων πρέπει να αποτελείται από 200-250 και 150-200 λέξεις, αντίστοιχα. Στον αριθμό των λέξεων δεν περιλαμβάνονται ο τίτλος της εργασίας, τα στοιχεία των συγγραφέων και η σχετική βιβλιογραφία. Πίνακες, γραφήματα και φωτογραφίες δεν επιτρέπονται.

    Η ελληνική περίληψη πρέπει να προηγείται της αγγλικής. Σε καθε μία, στην πρώτη σειρά αναγράφεται ο τίτλος με έντονα πεζά γράμματα και στη δεύτερη, τα ονόματα των συγγραφέων με πεζά γράμματα. Αν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι του ενός (όλοι πρέπει να έχουν ουσιαστική συμμετοχή σε κάποιο ή κάποια στάδια της εργασίας), υπογραμμίζεται το όνομα αυτού που θα εκπροσωπήσει τη συγγραφική ομάδα. Δύο σειρές παρακάτω αναγράφονται η ιδιότητα των συγγραφέων (π.χ. Κτηνίατρος, Mεταπτυχιακός φοιτητής, MSc, υποψήφιος Διδάκτορας, Διδάκτορας, Επίκουρος καθηγητής, Ελεύθερος επαγγελματίας, Φοιτητής κτηνιατρικής, κ.λπ.) και τα στοιχεία των επαγγελματικών τους χώρων. Η αντιστοίχιση του επαγγελματικού χώρου με το όνομα ενός ή περισσότερων συγγραφέων γίνεται με τη χρήση του ίδιου αριθμητικού εκθέτη. Ακολουθεί μία κενή σειρά και ύστερα το κείμενο της περίληψης.

    Τόσο η ελληνική όσο και η αγγλική περίληψη των ελεύθερων ανακοινώσεων, ανάλογα με το περιεχόμενό τους, πρέπει να περιλαμβάνουν τις εξής ενότητες: (α) Εισαγωγή, στην οποία πρέπει να παρουσιάζεται με σαφήνεια ο σκοπός της ανακοίνωσης, (β) Υλικά και Μέθοδοι ή Κλινικό(-ά) περιστατικό(-ά), ο χειρισμός των ζώων πρέπει να είναι σύμφωνος με την εθνική και τη διεθνή νομοθεσία, (γ) Αποτελέσματα, όπου προκειμένου για κλινικά περιστατικά απαιτείται επαρκής παρακολούθησή τους, (δ) Συμπεράσματα και (ε) Βιβλιογραφία. Η κάθε ενότητα αρχίζει σε νέα σειρά. Οι συντομογραφίες πρέπει να επεξηγούνται εντός παρενθέσεων την πρώτη φορά που αναφέρονται στο κείμενο. Οι βιβλιογραφικές αναφορές θα πρέπει να είναι μέχρι πέντε και θα πρέπει να είναι γραμμένες σύμφωνα με τις οδηγίες προς συγγραφείς του περιοδικού «Ιατρική Ζώων Συντροφιάς», τις οποίες μπορείτε να δείτε εδώ.

Περιλήψεις που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις θα επιστρέφονται για διόρθωση και εκ νέου υποβολή ή θα απορρίπτονται.

Πρότυπo με βάση το οποίο μπορούν να προετοιμαστούν οι περιλήψεις, χωρίς να γίνεται καμία αλλαγή στη μορφοποίησή του, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οδηγίες για τις αναρτημένες ανακοινώσεις (posters)

Για τη σωστή προβολή των posters στον συνεδριακό χώρο, πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω οδηγίες:

  • Οι διαστάσεις των ανακοινώσεων δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 90 cm (πλάτος) και τα 150 cm (ύψος).
  • Ο τίτλος της εργασίας και τα στοιχεία των συγγραφέων θα πρέπει να τοποθετηθούν στο ανώτερο τμήμα της ανακοίνωσης και να είναι εμφανή.
  • Τα αποτελέσματα της εργασίας μπορούν να παρουσιαστούν σε πίνακες, γραφήματα ή εικόνες.
  • Τα γράμματα, τα σχήματα και οι εικόνες πρέπει να έχουν επαρκές μέγεθος ώστε να διαβάζονται από απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου.

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των περιλήψεων

    Στο e-mail με το οποίο θα υποβάλλεται η περίληψη, θα πρέπει να δηλώνονται: α) αν πρόκειται για ερευνητική εργασία, αναδρομική μελέτη ή ενδιαφέρον(-οντα) κλινικό(-ά) περιστατικό(-ά), β)αν έχει παρουσιαστεί σε άλλη επιστημονική εκδήλωση, γ) αν έχει δημοσιευτεί ή βρίσκεται υπό δημοσίευση σε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο (προτιμώνται οι εργασίες που παρουσιάζονται για πρώτη φορά και δεν έχουν δημοσιευθεί), δ) ο αριθμός της άδειας πειραματισμού από την αρμόδια αρχή (για ερευνητικές εργασίες στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν πειραματόζωα) και ε) τα στοιχεία του υπεύθυνου για την επικοινωνία συγγραφέα (ηλεκτρονική και ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου).

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λουίζης Ριανκούρ 64 - Πύργος Απόλλων
Αμπελόκηποι - 115 23 Αθήνα

MB 0008 phone
2107759727  Κιν.: 695 66 45 280
Λογιστήριο: 695 66 45 279, Περιοδικό ΙΖΣ: 695 66 45 278
Επικοινωνία Δευτέρα - Παρασκευή 10.00-16.00

MB 0003 mail2Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.